یاسوج زیبا را خودمان بسازیم

یاسوج زیبا را خودمان بسازیم

در مصاحبه با عضو شورای شهر یاسوج بیان شد: جهت توسعه زیر ساخت ها برای عمران و آبادانی مطلوب تر می بایست همه شهروندان در حوزه های مختلف مشارکت جدی داشته باشند.

آخرین اخبار