درخواست کهگیلویه و بویراحمد از استانداران زاگرس نشین/ پیام احمدزاده به جوانان برای نجات جنگل های بلوط ۰استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ما در استان مبارزه با آفت پروانه برگخوار سفید بلوط را آغاز کردیم و از همه استان های زاگرس نشین خواهش می کنم از تمام متولیان و دستگاه‌ها پای کار آمده و جنگل

به منظور پیشگیری از وقوع حوداث غیر مترقبه کلاس اطفائ حریق با حضور کارشناس آتش نشانی در شبکه بهداشت شهرستان چرام برگزار گردید.

به منظور پیشگیری از وقوع حوداث غیر مترقبه کلاس اطفائ حریق با حضور کارشناس آتش نشانی در شبکه بهداشت شهرستان چرام برگزار گردید.

خبرازموسی اکبریان در راستای آمادگی پرسنل شبکه بهداشت و درمان و به منظور پیشگیری از وقوع حوداث غیر مترقبه کلاس اطفائ حریق با حضور کارشناس آتش نشانی برگزار گردید که پرسنل به صورت عملی نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی وهچنین نحوه خاموش کردن آتش آموزش داده شد. مدیرسایت دکتر حسن اکبرپور خبرازموسی اکبریان

بازدیدمدیروکارشناسان واحد‌های ستادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چرام ازمرکزخدمات جامع سلامت روستایی کره شهبازی

بازدیدمدیروکارشناسان واحد‌های ستادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چرام ازمرکزخدمات جامع سلامت روستایی کره شهبازی

خبرازموسی اکبریان به گزارش تحلیگران جوان مدیروکارشناسان واحد‌های ستادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چرام ازمرکزخدمات جامع سلامت روستایی کره شهبازی بازدیدبه عمل اوردندوازنزدیک درجریان مسائل ومشکلات این مرکزقرارگرفتندعمل کردخانه بهداشت تحت پوشش این مرکز درزمینه ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت تحت پوشش موردپایش قرارگرفت ونقاط ضعف وقوت هرکدام به شکل مستندمشخص گردیدوهمچنین جلسه باحضور کارکنان

چهارمین جلسه مجمع سلامت   در  شهرستان چرام

چهارمین جلسه مجمع سلامت در شهرستان چرام

به گزارش تحلیگران جوان، چهارمین جلسه مجمع سلامت شهرستان چرام در روز شنبه ششم اسفند ماه در محل تجمعات دانشگاه صنعت و معدن با حضور اصحاب رسانه و مدیر کل بیمه سلامت دهراب پور و موسوی معاونت ریاست دانشگاه در دفتر سیاست گذاری سلامت و ریاست بیمه سلامت شهرستان های چرام و لنده ودهدشت و

تکریم ومعارفه مدیران قدیم و جدید اداره راه و شهرسازی

تکریم ومعارفه مدیران قدیم و جدید اداره راه و شهرسازی

به گزارش تحلیگران جوان جلسه شورای اداری شهرستان چرام با حضور فرماندار و مدیران ادارات مختلف و میهمانانی از راه و شهرسازی استان در محل فرمانداری چرام برگزار شد. در این جلسه که تکریم و معارفه مدیران قدیم و جدید اداره راه و شهرسازی چرام بود آقای فرج اللّه خشنود گزارش مختصری از اهم اقدامات

آخرین اخبار