مشکل کاهش فشار آب روستای دره شیری شهرستان چرام برطرف شد

مشکل کاهش فشار آب روستای دره شیری شهرستان چرام برطرف شد

روستای دره شیری از توابع شهرستان چرام با توجه مشکل تنش آبی باعث نارضایتی اهالی این روستا شده بود وسالها با این مشکل دست وپنجه نرم میکردند بالاخره در برنامه ویژه ای که دکتر توفیقیان فرماندار شهرستان چرام به نام میز خدمت تدارک دیده بودند از مشکل چند ساله این روستا مطلع شده وفورا دستور

آخرین اخبار