برطرف شدن مشکل قطعی های مکرر آب  روستای آرند

برطرف شدن مشکل قطعی های مکرر آب روستای آرند

به گزارش تحلیلگران جوان، اصلاح خط انتقال روستای آرند از توابع شهرستان چرام به طول۷۰۰ متر وبودجه ۳میلیارد ریالی و با استفاده از لوله پلی اتیلن به صورت امانی تحت نظارت واحد بهره برداری آب منطقه وبامسِئولیت اجرایی پیمانکار شرکت ویلاسازان نسیم گستر در حال اجراست . .با انجام  خط انتقال آب روستای آرند مشکل

آخرین اخبار