صلابتی برای اصالت…

صلابتی برای اصالت…

رئیس دستگاه قضا استان ، استاندار استان و همه مدیران و نهادهای امنیتی باید با قدرت و صلابت به چرام پرداخته و اجازه ندهند چهره زیبایی این شهر توریستی با مردمی با عقبه فرهنگی و هنری خدشه دار شود؛

آخرین اخبار