علی محمد دانشی مشاور استاندار

علی محمد دانشی مشاور استاندار

دانشی در اندازه استانداربا خبر شدیم که احمد زاده استاندار کهگیلویه و بویراحمد حکم مشاور را برای برادر انقلابی و مومن دانشی صادر نمودند و یکی از مکانهای مهم در حوزه استانداری را به اهلش سپردند.علی محمد دانشی از پا سوختگان انقلاب اسلامی است و همواره از حامیان انقلاب و رهبری بوده است و گرفتن

آخرین اخبار